Tỳ Hưu dáng nằm đất nung Nghi Hưng

Tỳ Hưu dáng nằm đất nung Nghi Hưng

Tỳ hưu dáng nằm đất nung Nghi Hưng được làm hoàn toàn thủ công bằng tay từ loại đất quý hiếm từ vùng Nghi Hưng. Đây là loại đất đã được hình thành từ hàng ngàn năm nay dưới lòng sâu hội...

Tỳ Hưu dáng nằm đất nung Nghi Hưng

Tỳ Hưu dáng nằm đất nung Nghi Hưng

Tỳ Hưu dáng nằm đất nung Nghi Hưng

Tỳ hưu dáng nằm đất nung Nghi Hưng được làm hoàn toàn thủ công bằng tay từ loại đất quý hiếm từ vùng Nghi Hưng. Đây là loại đất đã được hình thành từ hàng ngàn năm nay dưới lòng sâu hội tụ được linh khí, năng lượng của đất trời sẽ mang đến khả năng ngăn...