Tỳ Hưu Cõng Ngọc

Tỳ Hưu Cõng Ngọc

Tỳ Hưu cõng ngọc là linh vật phong thủy được làm hoàn toàn thủ công từ đất nung cao cấp – loại đất mà chỉ vùng đất Nghi Hưng mới có được. Theo các nhà phong thủy thì đất quý hiếm ở nơi...

Tỳ Hưu Cõng Ngọc

Tỳ Hưu Cõng Ngọc

Tỳ Hưu Cõng Ngọc

Tỳ Hưu cõng ngọc là linh vật phong thủy được làm hoàn toàn thủ công từ đất nung cao cấp – loại đất mà chỉ vùng đất Nghi Hưng mới có được. Theo các nhà phong thủy thì đất quý hiếm ở nơi đây sẽ càng giúp cho khả năng hút sinh khí, hút nguồn năng lượng tự nhiên tốt...