Trâu phong thủy đất nung Nghi Hưng

Trâu phong thủy đất nung Nghi Hưng

Trâu vốn được coi là con vật mang nhiều đức tính như hiền lành, bền bỉ, mạnh mẽ nên nó là biểu tượng của sự an lành, no đủ. Trong sơ đồ Bát Quái, trâu là quẻ Khôn, chủ về đất đai...

Trâu phong thủy đất nung Nghi Hưng

Trâu phong thủy đất nung Nghi Hưng

Trâu phong thủy đất nung Nghi Hưng

Trâu vốn được coi là con vật mang nhiều đức tính như hiền lành, bền bỉ, mạnh mẽ nên nó là biểu tượng của sự an lành, no đủ. Trong sơ đồ Bát Quái, trâu là quẻ Khôn, chủ về đất đai (Thổ), tức là sự thịnh vượng, bền vững.