Thiềm thừ ngậm tiền vàng

Thiềm thừ ngậm tiền vàng

Thiềm thừ ngậm tiền vàng

Cóc ngậm tiền (thiềm thừ) – vật phẩm phong thủy mang lại điềm lành và tài lộc