Khay trà Vệ Khang

Khay trà Vệ Khang

Khay trà Vệ Khang thích hợp bày trí trong đa dạng không gian trong nhà, trong phòng khách hoặc trong các văn phòng công ty đều mang ý nghĩa lớn lao về sự hội tụ năng lượng cho gia chủ.

Khay trà Vệ Khang

Khay trà Vệ Khang

Khay trà Vệ Khang

Khay trà Vệ Khang thích hợp bày trí trong đa dạng không gian trong nhà, trong phòng khách hoặc trong các văn phòng công ty đều mang ý nghĩa lớn lao về sự hội tụ năng lượng cho gia chủ.