Khay trà Vân Thủy – tâm tịnh ắt sinh vinh

Khay trà Vân Thủy – tâm tịnh ắt sinh vinh

Khay trà Vân Thủy - tâm tịnh ắt sinh vinh với chế tác từ nguyên liệu đá đen Tây Tạng được khai thác ở địa tầng sâu nhất trong lòng đất với thiết kế họa tiết dựa trên nguyên tắc phong thủy...

Khay trà Vân Thủy

Khay trà Vân Thủy – tâm tịnh ắt sinh vinh

Khay trà Vân Thủy – tâm tịnh ắt sinh vinh

Khay trà Vân Thủy - tâm tịnh ắt sinh vinh với chế tác từ nguyên liệu đá đen Tây Tạng được khai thác ở địa tầng sâu nhất trong lòng đất với thiết kế họa tiết dựa trên nguyên tắc phong thủy của người phương Đông