Khay trà Vân Sơn

Khay trà Vân Sơn

Khay trà Vân Sơn được đánh giá là một trong số những sản phẩm gây ấn tượng mạnh mẽ đối với các trà nhân ngay từ thiết kế độc đáo cho tới ứng dụng tốt đẹp trong khía cạnh phong thủy...

Khay trà Vân Sơn

Khay trà Vân Sơn

Khay trà Vân Sơn

Khay trà Vân Sơn được đánh giá là một trong số những sản phẩm gây ấn tượng mạnh mẽ đối với các trà nhân ngay từ thiết kế độc đáo cho tới ứng dụng tốt đẹp trong khía cạnh phong thủy đối với mỗi gia chủ.