Khay trà Thủy Mặc

Khay trà Thủy Mặc

Khay trà Thủy Mặc được thiết kế kiểu dáng truyền thống, thích hợp với giới trà nhân - những người luôn mong muốn gìn giữ nghệ thuật thưởng trà truyền thống

Khay trà Thủy Mặc

Khay trà Thủy Mặc

Khay trà Thủy Mặc

Khay trà Thủy Mặc được thiết kế kiểu dáng truyền thống, thích hợp với giới trà nhân - những người luôn mong muốn gìn giữ nghệ thuật thưởng trà truyền thống