Khay trà Thượng uyển

Khay trà Thượng uyển

Khay trà Thượng uyển có thiết kế khá công phu. Ngay từ kiểu dáng sản phẩm đã có cảm giác vô cùng độc đáo và đặc biệt. Khay trà có hình dạng tương tự như một khu vườn đã có từ rất lâu...

Khay trà Thượng uyển

Khay trà Thượng uyển

Khay trà Thượng uyển

Khay trà Thượng uyển có thiết kế khá công phu. Ngay từ kiểu dáng sản phẩm đã có cảm giác vô cùng độc đáo và đặc biệt. Khay trà có hình dạng tương tự như một khu vườn đã có từ rất lâu trong cung điện.