Khay trà Tam tiền – vượng tài lộc

Khay trà Tam tiền – vượng tài lộc

Với sự ra đời của Khay trà Tam tiền - vượng tài lộc bên cạnh những vật dụng uống trà khác là một trong những cách mà các nghệ nhân đang hướng đến lưu giữ lại những nét văn hóa đẹp của...

Khay trà Tam tiền - vượng tài lộc

Khay trà Tam tiền – vượng tài lộc

Khay trà Tam tiền – vượng tài lộc

Với sự ra đời của Khay trà Tam tiền - vượng tài lộc bên cạnh những vật dụng uống trà khác là một trong những cách mà các nghệ nhân đang hướng đến lưu giữ lại những nét văn hóa đẹp của dân tộc.