Khay trà Sơn Thủy – Tài Lộc

Khay trà Sơn Thủy – Tài Lộc

Khay trà Sơn Thủy Tài Lộc được đúc nguyên khối từ những phiến đá lớn Tây Tạng màu đen mang dáng vẻ huyền bí và sang trọng.

Khay trà Sơn Thủy Tài Lộc

Khay trà Sơn Thủy – Tài Lộc

Khay trà Sơn Thủy – Tài Lộc

Khay trà Sơn Thủy Tài Lộc được đúc nguyên khối từ những phiến đá lớn Tây Tạng màu đen mang dáng vẻ huyền bí và sang trọng.