Khay trà Nghi Cung

Khay trà Nghi Cung

Sử dụng khay trà Nghi Cung kết hợp với một không gian phòng khách cổ sẽ góp phần phát huy mạnh mẽ khả năng trong phong thủy của khay trà.

khay trà Nghi Cung

Khay trà Nghi Cung

Khay trà Nghi Cung

Sử dụng khay trà Nghi Cung kết hợp với một không gian phòng khách cổ sẽ góp phần phát huy mạnh mẽ khả năng trong phong thủy của khay trà.