Khay trà Lục Vũ thuận ngôn

Khay trà Lục Vũ thuận ngôn

Khay trà Lục Vũ thuận ngôn phù hợp với các không gian phòng khách mang lối thiết kế cổ kính, kết hợp với các trà cụ cao cấp càng nổi bật thêm ý nghĩa lớn lao mà sản phẩm mang lại đồng thời...

Khay trà Lục Vũ thuận ngôn

Khay trà Lục Vũ thuận ngôn

Khay trà Lục Vũ thuận ngôn

Khay trà Lục Vũ thuận ngôn phù hợp với các không gian phòng khách mang lối thiết kế cổ kính, kết hợp với các trà cụ cao cấp càng nổi bật thêm ý nghĩa lớn lao mà sản phẩm mang lại đồng thời cũng thể hiện được đẳng cấp của trà nhân.