Khay trà Long Thủy

Khay trà Long Thủy

Khay trà Long Thủy - Uy quyền tài lộc thường được dùng cho các bàn trà được trang trí tỉ mỉ, cầu kỳ đặc biệt là các bàn trà mang ý nghĩa về thịnh vượng, giàu sang.

Khay trà Long Thủy

Khay trà Long Thủy

Khay trà Long Thủy

Khay trà Long Thủy - Uy quyền tài lộc thường được dùng cho các bàn trà được trang trí tỉ mỉ, cầu kỳ đặc biệt là các bàn trà mang ý nghĩa về thịnh vượng, giàu sang.