Khay trà Long Song Nguyệt

Khay trà Long Song Nguyệt

Khay trà Long Song Nguyệt là sản phẩm chủ yếu được sử dụng trong các văn phòng doanh nghiệp để thể hiện được quyền lực của người lãnh đạo, hoặc thích hợp bày trí trong phòng khách của các...

Khay trà Long Song Nguyệt

Khay trà Long Song Nguyệt

Khay trà Long Song Nguyệt

Khay trà Long Song Nguyệt là sản phẩm chủ yếu được sử dụng trong các văn phòng doanh nghiệp để thể hiện được quyền lực của người lãnh đạo, hoặc thích hợp bày trí trong phòng khách của các gia đình để mọi người biết đến uy quyền của chủ nhân ngôi nhà.