Khay trà Liên Bằng

Khay trà Liên Bằng

Khay trà Liên Bằng khiến người ta liên tưởng đến sự phát triển, sự thịnh vượng của gia chủ luôn tấn tới, luôn nhận được sự tôn trọng từ những người xung quanh. Kết hợp khay trà Liên...

Khay trà Liên Bằng

Khay trà Liên Bằng

Khay trà Liên Bằng

Khay trà Liên Bằng khiến người ta liên tưởng đến sự phát triển, sự thịnh vượng của gia chủ luôn tấn tới, luôn nhận được sự tôn trọng từ những người xung quanh. Kết hợp khay trà Liên Bằng với các trà cụ cao cấp sẽ càng nổi bật hơn ý nghĩa tuyệt vời này.