Khay trà Kim Lài – Danh vọng lâu dài

Khay trà Kim Lài – Danh vọng lâu dài

Nếu như ấm Tử Sa nổi tiếng là dụng cụ pha trà được nhiều danh trà ưa thích thì loại khay trà Kim Lài - Danh vọng lâu dài cũng được ưa chuộng hơn cả bởi sự tinh tế, thanh tịnh và những ý...

Khay trà Kim Lài

Khay trà Kim Lài – Danh vọng lâu dài

Khay trà Kim Lài – Danh vọng lâu dài

Nếu như ấm Tử Sa nổi tiếng là dụng cụ pha trà được nhiều danh trà ưa thích thì loại khay trà Kim Lài - Danh vọng lâu dài cũng được ưa chuộng hơn cả bởi sự tinh tế, thanh tịnh và những ý nghĩa về phong thủy của nó