Khay trà Kim Chi Ngọc Diệp

Khay trà Kim Chi Ngọc Diệp

Kim Chi Ngọc Diệp này được đánh giá là trà cụ mang lại không gian thưởng trà cổ điển, quý phái đúng như tên mang trên mình cùng những ứng dụng phong thủy gần gũi và hiệu quả đến người dùng.

Khay trà Kim Chi Ngọc Diệp

Khay trà Kim Chi Ngọc Diệp

Khay trà Kim Chi Ngọc Diệp

Kim Chi Ngọc Diệp này được đánh giá là trà cụ mang lại không gian thưởng trà cổ điển, quý phái đúng như tên mang trên mình cùng những ứng dụng phong thủy gần gũi và hiệu quả đến người dùng.