Khay trà Đoàn Dương

Khay trà Đoàn Dương

Khay trà Đoàn Dương được làm từ đá đen Tây Tạng với lịch sử trải qua hàng trăm triệu năm trong lòng đất sâu thẳm. Trà cụ mang đến cho người thưởng trà cái nhìn cuốn hút ngay từ cái nhìn...

Khay trà Đoàn Dương

Khay trà Đoàn Dương

Khay trà Đoàn Dương

Khay trà Đoàn Dương được làm từ đá đen Tây Tạng với lịch sử trải qua hàng trăm triệu năm trong lòng đất sâu thẳm. Trà cụ mang đến cho người thưởng trà cái nhìn cuốn hút ngay từ cái nhìn đầu tiên.