Khay trà Chi Thông – tinh thông thuận lợi

Khay trà Chi Thông – tinh thông thuận lợi

Khay trà Chi Thông là thiết kế được đánh giá cao về mặt phong thủy khi thể hiện được sự lưu thông thuận lợi của các luồng khí, sự trao đổi nội khí giữa gia chủ với trời, với đất luôn...

Khay trà Chi Thông

Khay trà Chi Thông – tinh thông thuận lợi

Khay trà Chi Thông – tinh thông thuận lợi

Khay trà Chi Thông là thiết kế được đánh giá cao về mặt phong thủy khi thể hiện được sự lưu thông thuận lợi của các luồng khí, sự trao đổi nội khí giữa gia chủ với trời, với đất luôn có sự tiến triển rõ rệt