Khay trà Bảo Tuệ – Đức trí công danh

Khay trà Bảo Tuệ – Đức trí công danh

Khay trà Bảo Tuệ - Đức trí công danh bắt nguồn từ loại đá đen tự nhiên trên vùng đất Tây Tạng. Chất liệu quý hiếm đã mang đến vẻ đẹp hoàn toàn mới mẻ cho sản phẩm và ý nghĩa độc đáo.

Khay trà Bảo Tuệ

Khay trà Bảo Tuệ – Đức trí công danh

Khay trà Bảo Tuệ – Đức trí công danh

Khay trà Bảo Tuệ - Đức trí công danh bắt nguồn từ loại đá đen tự nhiên trên vùng đất Tây Tạng. Chất liệu quý hiếm đã mang đến vẻ đẹp hoàn toàn mới mẻ cho sản phẩm và ý nghĩa độc đáo.