Khay trà Bang Thế

Khay trà Bang Thế – Danh vọng uy quyền

Khay trà Bang Thế – Danh vọng uy quyền

Sẽ thật thiếu sót nếu như chúng ta không nhắc đến những Khay trà Bang Thế đang được các nghệ nhân, người sành trà săn lùng.