Khay trà Bán Nguyệt – Thịnh Vượng

Khay trà Bán Nguyệt – Thịnh Vượng

Khay trà Bán Nguyệt đã làm cho nét văn hóa cao đẹp này như đang được sống dậy. Rất nhiều gia chủ luôn yêu mến nghệ thuật thưởng trà đã cố gắng giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống này.

Khay trà Bán Nguyệt

Khay trà Bán Nguyệt – Thịnh Vượng

Khay trà Bán Nguyệt – Thịnh Vượng

Khay trà Bán Nguyệt đã làm cho nét văn hóa cao đẹp này như đang được sống dậy. Rất nhiều gia chủ luôn yêu mến nghệ thuật thưởng trà đã cố gắng giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống này.