Bò Phong Thủy đất nung Nghi Hưng

Bò Phong Thủy đất nung Nghi Hưng

Bò có tính chịu khổ chịu khó, hơn nữa những thực phẩm cùng loại đều có thể ăn lẫn lộn nhau, giống như bò sữa, bò thịt… Chính vì vậy mà trong phong thủy Bò được coi là con vật cát tường....

Bò Phong Thủy đất nung Nghi Hưng

Bò Phong Thủy đất nung Nghi Hưng

Bò Phong Thủy đất nung Nghi Hưng

Bò có tính chịu khổ chịu khó, hơn nữa những thực phẩm cùng loại đều có thể ăn lẫn lộn nhau, giống như bò sữa, bò thịt… Chính vì vậy mà trong phong thủy Bò được coi là con vật cát tường. Chúng ta cũng có thể dùng tập tính của bò để đặt trong phong thủy có thể...