Khay trà Long Cầu Quy – Sức mạnh thiêng liêng

Khay trà Long Cầu Quy – Sức mạnh thiêng liêng

Khay trà Long Cầu Quy - Sức mạnh thiêng liêng với thiết kế tinh tế, mang trong mình sức mạnh của rồng thiêng hội tụ quanh vòng tròn trọn vẹn nghĩa tình và trí tuệ cao cả của tạo hóa.

bộ khay trà Long Cầu Quy

Khay trà Long Cầu Quy – Sức mạnh thiêng liêng

Khay trà Long Cầu Quy – Sức mạnh thiêng liêng

Khay trà Long Cầu Quy - Sức mạnh thiêng liêng với thiết kế tinh tế, mang trong mình sức mạnh của rồng thiêng hội tụ quanh vòng tròn trọn vẹn nghĩa tình và trí tuệ cao cả của tạo hóa.