Bộ khay trà đá đen Tây Tạng Lục Vũ bàn gỗ Mun

Bộ khay trà đá đen Tây Tạng Lục Vũ bàn gỗ Mun

Với sự ra đời của những Bộ khay trà đá đen Tây Tạng Lục Vũ bàn gỗ Ebony, các nghệ nhân đang hướng đến việc lưu giữ nét đẹp trong văn hóa thưởng trà và giúp thế hệ trẻ không bị thất...

Bộ khay trà đá đen Tây Tạng Lục Vũ bàn gỗ Ebony

Bộ khay trà đá đen Tây Tạng Lục Vũ bàn gỗ Mun

Bộ khay trà đá đen Tây Tạng Lục Vũ bàn gỗ Mun

Với sự ra đời của những Bộ khay trà đá đen Tây Tạng Lục Vũ bàn gỗ Ebony, các nghệ nhân đang hướng đến việc lưu giữ nét đẹp trong văn hóa thưởng trà và giúp thế hệ trẻ không bị thất truyền những nguyên tắc phong thủy tốt lành lâu đời của người phương Đông.