Bộ khay trà đá đen Tây Tạng Song ngư bàn gỗ mun

Bộ khay trà đá đen Tây Tạng Song ngư bàn gỗ mun

Sự ra đời của Bộ khay trà đá đen Song ngư bàn gỗ mun đã mang về những chuẩn mực trong văn hóa thưởng thức trà của người phương Đông cùng nghệ thuật gìn giữ phong thủy mà mỗi gia đình cần...

Bộ khay trà đá đen Song ngư bàn gỗ mun

Bộ khay trà đá đen Tây Tạng Song ngư bàn gỗ mun

Bộ khay trà đá đen Tây Tạng Song ngư bàn gỗ mun

Sự ra đời của Bộ khay trà đá đen Song ngư bàn gỗ mun đã mang về những chuẩn mực trong văn hóa thưởng thức trà của người phương Đông cùng nghệ thuật gìn giữ phong thủy mà mỗi gia đình cần phải có.