Ấm Tử Sa Hư Biến

Ấm Tử Sa Hư Biến – Tuyệt tác của nghệ thuật thủ công truyền thống

Ấm Tử Sa Hư Biến – Tuyệt tác của nghệ thuật thủ công truyền thống

Ấm Hư Biến được sáng tạo từ cuối đời nhà Minh, có rất nhiều nghệ nhân nổi tiếng đã phỏng lại dáng ấm này trong lịch sử ấm tử sa và loại ấm hư biến làm bằng đất tử sa màu tím sậm là quý hiếm nhất . Về mặt chế tác ấm hư biến là dáng ấm tử sa khó chế...