Ấm Tử Sa dáng Tỉnh Lan lá Hoa Sen

Ấm Tử Sa dáng Tỉnh Lan lá Hoa Sen

Ấm trà được làm bằng nguyên liệu nguyên khoáng thanh thủy nê sử dụng lâu ngày sẽ chuyển sang màu đỏ hồng. Trông mặt mà bắt hình dong, hình dáng của ấm Tỉnh Lan lấy cảm hứng từ cái tang...

Ấm Tử Sa dáng Tỉnh Lan lá Hoa Sen

Ấm Tử Sa dáng Tỉnh Lan lá Hoa Sen

Ấm Tử Sa dáng Tỉnh Lan lá Hoa Sen

Ấm trà được làm bằng nguyên liệu nguyên khoáng thanh thủy nê sử dụng lâu ngày sẽ chuyển sang màu đỏ hồng. Trông mặt mà bắt hình dong, hình dáng của ấm Tỉnh Lan lấy cảm hứng từ cái tang giếng. Trong truyền thống văn hóa của Trung Quốc hình ảnh này cũng được nhắc tới...