Ấm Tử Sa dáng Tây Thi – nghệ nhân Lý Tiểu Lộ

Ấm Tử Sa dáng Tây Thi – nghệ nhân Lý Tiểu Lộ

Tử Kim Sa thuộc loại quặng cộng sinh, nằm trong tầng giữa của Tử Nê, đây là loại nguyên liệu thuộc loại quý hiếm, nó được hình thành từ quá trình luyện nguyên khoáng Tử Nê, loại nguyên nguyên...

Ấm Tử Sa dáng Tây Thi

Ấm Tử Sa dáng Tây Thi – nghệ nhân Lý Tiểu Lộ

Ấm Tử Sa dáng Tây Thi – nghệ nhân Lý Tiểu Lộ

Tử Kim Sa thuộc loại quặng cộng sinh, nằm trong tầng giữa của Tử Nê, đây là loại nguyên liệu thuộc loại quý hiếm, nó được hình thành từ quá trình luyện nguyên khoáng Tử Nê, loại nguyên nguyên liệu này tương đối xốp nên khi làm ấm từ loại nguyên liệu này chiếc ấm...