Ấm Tử Sa dáng Liên Tử Trúc Lộc

Ấm Tử Sa dáng Liên Tử Trúc Lộc

Dáng Liên Tử thì mỗi dòng họ có cách tạo hình khác nhau, hình dạng không cố định, điều này cũng giống như một câu nói trong đạo phật “Liên do tâm sinh, tâm sinh vạn tương”, loại ấm Liên Tử...

Ấm Tử Sa dáng Liên Tử Trúc Lộc

Ấm Tử Sa dáng Liên Tử Trúc Lộc

Ấm Tử Sa dáng Liên Tử Trúc Lộc

Dáng Liên Tử thì mỗi dòng họ có cách tạo hình khác nhau, hình dạng không cố định, điều này cũng giống như một câu nói trong đạo phật “Liên do tâm sinh, tâm sinh vạn tương”, loại ấm Liên Tử ngày nay bắt nguồn từ chiếc bình Liên Tử trong thời hoàng đế Sùng Trinh đời...