Ấm Tử Sa dáng Bán Nguyệt Bát Nhã Tâm Kinh

Ấm Tử Sa dáng Bán Nguyệt Bát Nhã Tâm Kinh

Khi pha trà trong ấm bằng khoáng tử sa để tào thanh tạo cho chúng ta cảm giác du dương trầm bổng, dùng lâu ấm sẽ chuyển thành màu đậm hơn. Ấm Bán Nguyệt cân đối hài hòa, đơn giản tinh tế, tiền...

Ấm Tử Sa dáng Bán Nguyệt Bát Nhã Tâm Kinh

Ấm Tử Sa dáng Bán Nguyệt Bát Nhã Tâm Kinh

Ấm Tử Sa dáng Bán Nguyệt Bát Nhã Tâm Kinh

Khi pha trà trong ấm bằng khoáng tử sa để tào thanh tạo cho chúng ta cảm giác du dương trầm bổng, dùng lâu ấm sẽ chuyển thành màu đậm hơn. Ấm Bán Nguyệt cân đối hài hòa, đơn giản tinh tế, tiền hô hậu ủng, độ mở ra thu vào hợp lý, mô phỏng theo như ý đẹp của câu thơ...