Ấm Tử Sa Bình Cái Liên Tử

Ấm Tử Sa Bình Cái Liên Tử

Dùng lâu ngày chiếc ấm sẽ càng lộ ra những nét tinh tế làm lôi cuốn lòng người. Dáng Liên Tử thì mỗi dòng họ có cách tạo hình khác nhau, hình dạng không cố định, điều này cũng giống như một...

Ấm Tử Sa Bình Cái Liên Tử

Ấm Tử Sa Bình Cái Liên Tử

Ấm Tử Sa Bình Cái Liên Tử

Dùng lâu ngày chiếc ấm sẽ càng lộ ra những nét tinh tế làm lôi cuốn lòng người. Dáng Liên Tử thì mỗi dòng họ có cách tạo hình khác nhau, hình dạng không cố định, điều này cũng giống như một câu nói trong đạo phật “Liên do tâm sinh, tâm sinh vạn tương”, loại ấm Liên...